Alta tekur þátt í samstarfi um loftslagsmál

Alta er í hópi 103 íslenskra fyrirtækja sem sameinast um aðgerðir til að draga úr gróðurhúsaáhrifum og úrgangsmyndun starfsemi sinnar. Undirritun yfirlýsingar þessa efnis fór fram í Höfða í dag.

Fyrirtækin munu í kjölfarið þurfa að leita nýrra leiða á þessum sviðum samfélagsábyrgðar.

Reynslan hefur sýnt að þannig verði til nýjar leiðir, vörur og þjónusta sem brýn þörf er á. Michael Porter hefur meðal annars bent á þetta í sínum skrifum og hér er grein eftir David Gibbs á svipuðum nótum. Með þessu er stigið stórt framfaraskref á Íslandi, sem er líklegt til að leiða til víðtækari framfara á sviði nýsköpunar hérlendis en nokkurn hefur órað fyrir.

Svona hefur Alta unnið að því síðustu árin að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og úrgangsmyndun.

Þemafundur um sjálfbærar ofanvatnslausnir

Skipulagsstofnun heldur þemafund um innleiðingu sjálfbærra ofanvatnslausna. Þar kynnir Heiða Aðalsteinsdóttir ráðgjafi hjá Alta verkefni sem hún hefur unnið um þetta efni. Yfirskriftin er: 10 góðar ástæður til að innleiða blágrænar ofanvatnslausnir. Egill Guðmundsson og Þráinn Hauksson verða með viðbrögð.

Í fyrirlestrinum verður meðal annars farið yfir ávinning af sjálfbærum ofanvatnslausnum, ólíkar nálganir við hönnun, rekstur, öryggismál og helstu áskoranir við innleiðingu.

Fundurinn verður haldinn fimmtudaginn 26. nóvember á efri hæð Cafe Sólon Bankastæti 7a frá kl. 12-13. Súpa, brauð og kaffi á tilboðsverði fyrir fundargesti. Ekki þarf að skrá sig.

Deiliskipulag Garðahverfis

Fyrir liggur deiliskipulag fyrir þróun Garðahverfis á Álftanesi, sem Garðafélagið hefur stutt í samstarfi við bæjarstjórn Garðabæjar. Meginmarkmið deiliskipulagsins er að stuðla að varðveislu menningar- og náttúruminja í Garðahverfi og að Garðahverfi verði aðgengilegt til íhugunar, útivistar og náttúruskoðunar. Það verði byggt upp í samræmi við sögulega sérstakt búsetulandslag og aldagamalt hlutverk svæðisins sem kirkju- og menningarstaðar. Með deiliskipulaginu er tryggt að á Görðum megi um ókomin ár njóta nálægðar, kyrrðar og friðsældar.

Vinnan var afar skemmtileg og krefjandi og komu margið aðilar að henni með okkur hjá Alta m.a. nemendur í sagnfræði við HÍ.

Hér er komið gott dæmi um hvernig túlka má upplýsingar um sögu, menningu og náttúru og nýta sem grunn að skipulagi og útivistarleiðum. Tryggt er að sérkenni Garðahverfis séu vernduð, um leið og uppbygging í anda svæðisins er leyfð. Deiliskipulagið er því í raun í raun verndaráætlun. Sjá nánari upplýsingar hér á vef um verkefnið og hér um náttúru og menningartúlkun.

Garðafélagið hefur einnig staðið fyrir byggingu hleðslugarðs og listaverksins Allt til eilífðar í Garðakirkjugarði, en listaverkið og deiliskipulagið var afhent Garðabæ á táknrænan hátt við Garðakirkju þann 21. október s.l. við hátíðlega athöfn.

Yfirlýsing fyrir Parísarráðstefnuna

Við hjá Alta viljum stuðla að minni mengun, minni losun gróðurhúsalofttegunda, bættu borgarumhverfi og betri heilsu starfsmanna. Það gerum við með m.a. samgöngustefnu sem hvetur til notkunar virkra ferðamáta á leið í vinnuna og í vinnunni. Það gerum við líka með innkaupum þar sem við veljum fremur vöru og þjónustu sem hefur minni umhverfisáhrif og verslum fremur við þá sem sett hafa sér stefnu í samfélagsábyrgð.
Með þessu sláum við tvær flugur í einu höggi. Bætum heilsu okkar og umhverfið.

Bætt heilsa snýst líka um samfélagið og peninga, færri tapaðar vinnustundir og minni kostnað í heilbrigðiskerfinu. Þannig fer saman hagur okkar allra við að draga úr neikvæðum áhrifum okkar á loftslagið. Árangurinn sést í samfélagsábyrgðarsskýrslu okkar skv. UN Global Compact, þar sem við birtum græna bókhaldið okkar.

Festa og Reykjavíkurborg hafa sett á laggirnar sameiginlegt átak með fyrirtækjum, þar sem skrifað verður undir yfirlýsingu um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, minnka úrgang og mæla árangurinn á næstu árum. Yfirlýsingin verður formlega afhent á loftslagsráðstefnunni í París. Undirskrift okkar þar, er því ánægjulegur liður í því starfi sem við höfum stundað frá stofnun Alta.

Viðkomustaðir og myndatökustaðir

Á ferðamálaþingi 2015, sem haldið var á Akureyri 28. október, var sýnt kort sem sýnir dæmi um samsetningu landupplýsinga úr ólíkum áttum í samhengi við viðkomustaði sem söfnuðust í átaksverkefninu "Kortlagning auðlinda ferðaþjónustunnar". Tilgangur kortsins var að sýna hve gagnleg landupplýsingakerfi geta verið við að greina landfræðileg gögn í ýmsu samhengi. Sérstaklega var vakin athygli á því að samfélagsmiðlar bjóða upp á að sótt séu gögn sem safnast hjá þeim og fela í sér upplýsingar um staðsetningu notandans. Þetta getur verið gagnlegt í samhengi við skipulag og fleira.

Kortið hér fyrir neðan er ný útgáfa af kortinu sem sýnt var á Ferðamálaþingi. Þar eru sett saman gögn frá Landmælingum Íslands (strandlína og vegakerfi úr IS50V) og áhugaverðir viðkomustaðir sem söfnuðust í átaksverkefninu, ásamt með staðsetningu rúmlega 211 þúsund hnitsettra ljósmynda sem aðgengilegar eru á Flickr ljósmyndavefnum og teknar voru á árunum 2008-2014. Spurst hefur verið fyrir um þetta kort og er það því birt sérstaklega hér. Fyrir neðan hefur verið bætt korti af myndatökustöðum í Reykjavík.

Smelltu á myndirnar til að sjá stærri útgáfu. Myndatökustaðirnir eru sýndir með bláum deplum sem eru næstum gegnsæir en ef margar myndir hafa verið teknar á sama stað leggjast deplarnir saman og "þykkna" þannig að dimmblár depill þýðir að þar hafa verið teknar margar myndir.

 

Hér fyrir neðan eru sýndir myndatökustaðir í Reykjavík:

 

Smelltu hér til að sjá hvernig myndatökustaðirnir breytast eftir mánuðum.

 

Upp