Vefsjár með áhugaverðum stöðum

Undanfarið ár hefur Alta unnið að kortlagningu áhugaverðra staða á landinu fyrir Ferðamálastofu. Tilgangurinn er að gefa aðgang að upplýsingum sem styðja við vöruþróun og stefnumótun í ferðamálum. Þannig verði unnt að fjölga áfangastöðum og auka fjölbreytni og aðdráttarafl. Mikill fjöldi fólks um allt land kom að verkinu og lagði mat á aðdráttarafl staða af fjölbreyttu tagi, auk þess að leggja til nýja. Afraksturinn er nú sýnilegur á vefsjá yfir áhugaverða viðkomustaði en einnig voru kortlagðir staðir sem koma fyrir í Íslendingasögum og þeir sýndir í annarri vefsjá. Bæði gögnin og framsetningin eiga vafalítið eftir að þróast áfram. Nánar er fjallað um verkefnið í frétt á vef Ferðamálastofu.

Tæknin að baki miðluninni er áhugaverð. Notaður er sérhæfður gagnagrunnur fyrir landupplýsingar (PostgreSQL/PostGIS) og netþjónn (Geoserver) fyrir miðlun á slíkum upplýsingum. Vefsjárnar eru unnar í OpenLayers. Allt er þetta opinn og ókeypis hugbúnaður sem gera má ráð fyrir að henti mörgum fyrirtækjum og stofnunum sem hafa landupplýsingar á sínum snærum.

Alta með vottuð gæða- og umhverfisstjórnunarkerfi

Alta hefur hlotið vottun á gæða- og umhverfisstjórnunarkerfum samkvæmt ISO 9001 og ISO 14001. Alþjóðlega vottunarstofan BSI staðfesti vottunina með útgáfu skírteina þann 29. júní 2015.

Það er Alta afskaplega mikilvægt að geta starfað eftir skilvirku gæða- og umhverfisstjórnunarkerfi. Með vottuðu gæðakerfi tryggjum við að starfsemi Alta uppfylli ávallt ströngustu kröfur viðskiptavina sinna og að umbætur á gæðum í ráðgjöf Alta séu stöðugar. Vottað umhverfisstjórnunarkerfi tryggir það að Alta lágmarki neikvæð áhrif af starfsemi fyrirtækisins á umhverfið og vinni stöðugt að því að hafa eins jákvæð áhrif á umhverfið og mögulegt er hverju sinni.

Við hjá Alta erum afar stolt af þessum áfanga, enda er fyrirtækið nú komið í hóp örfárra ráðgjafarfyrirtækja sem hafa hlotið slíka vottun.

Höfuðborgarsvæðið 2040

Ný svæðisskipulagsáætlun fyrir höfuðborgarsvæðið var undirrituð af fulltrúum sveitarfélaga svæðisins og forstjóra Skipulagsstofnunar í Höfða mánudaginn 28. júní sl. Í áætluninni er sett fram sameiginleg stefna sveitarfélaganna um þróun höfuðborgarsvæðisins næstu 25 árin, m.t.t. byggðarmynsturs, samgöngumála og umhverfis. Alta tók þátt í mótun áætlunarinnar ásamt ráðgjöfum frá Mannviti, Landslagi og Húsi og skipulagi. Hlutverk Alta sneri einkum að umhverfismati skipulagstillögunnar, gagnaöflun og landfræðilegum greiningum.

Hægt er að nálgast nýtt svæðisskipulag; Höfuðborgarsvæðið 2040 á heimasíðu SSH ásamt fylgiritum www.ssh.is.

Á myndinni hér fyrir neðan má sjá Hrafnkel Á. Proppé svæðisskipulagsstjóra ásamt ráðgjafateyminu: Hrafnhildi Brynjólfsdóttur, Matthildi Kr. Elmarsdóttur, Hildigunni Haraldsdóttur, Þráni Haukssyni og Jóni Kjartani Ágústssyni. Á myndina vantar Þorstein Hermannsson.

Alta í verðlaunasæti í Hjólað í vinnuna

Starfsmenn Alta lentu í 3. sæti í sínum flokki í Hjólað í vinnuna árið 2015, en alls tóku 80 vinnustaðir þátt í þeim flokki. Níu starfsmenn Alta tóku þátt að þessu sinni og ferðuðust með vistvænum hætti til vinnu að meðaltali 11,222 daga af 13 á meðan keppninni stóð.

Hér má sjá Hrafnhildi Brynjólfsdóttur, Kristjönu Daníelsdóttur, liðstjóra Alta í Hjólað í vinnuna og Halldóru Hreggvisdóttur þegar verðlaun voru afhent í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum.

Fyrirlestur um stafrænt skipulag

Þann 30. apríl s.l. héldu Landmælingar Íslands, í samvinnu við umhverfis- og auðlindaráðuneytið, ráðstefnu um innleiðingu grunngerðar fyrir landupplýsingar og INSPIRE. Meðal fyrirlesara var Árni Geirsson hjá Alta, sem gerði grein fyrir hugmyndum um tilhögun og innleiðingu stafræns skipulags á Íslandi. Það snýst aðallega um að skrá á skipulegan og samræmdan hátt landupplýsingagögn um landfræðilegan hluta skipulagsáætlana, líkt og gert er í nágrannalöndunum. Í fyrirlestrinum er byggt á hugmyndum sem settar voru fram í skýrslu um rannsóknaverkefni styrkt af Þróunarsjóði Skipulagsstofnunar 2012, sjá hér. Rétt er að taka fram að hjá Skipulagsstofnun er verið að móta þessar hugmyndir frekar.

Fyrirlesturinn var tekinn upp og má sjá hann hér. Margt annað fróðlegt bar á góma á ráðstefnunni og má sjá upplýsingar um innlegg annarra hér.

Upp