Lýðheilsa og skipulag á lýðræðisdegi Akureyringa

Matthildur í ræðustóliLaugardaginn 12. apríl sl. tók Matthildur Kr. Elmarsdóttir, skipulagsfræðingur hjá Alta, þátt í lýðræðisdegi Akureyringa þar sem bæjarbúar komu saman til að ræða hvernig gera má Akureyri að ennþá betri bæ. Áhugarverðar umræður fóru fram í átta málstofum þar sem voru framsögur og síðan umræður. Skipulagsmál, umferðarmenning og mengun, göngu- og hjólreiðastígar, vistvernd, öldrunarmál, fjölskyldumál og samfélags- og menningarmál almennt voru til umræðu m.a. undir yfirskriftinni “Hæglætisbær eða heimsborgarbragur”.

Matthildur hafði framsögu (sjá glærur hér) í málstofu um lýðheilsu og skipulag og fjallaði þar um hvernig hægt er að beita skipulagi til að stuðla að bættri heilsu og vellíðan almennings. Hún útskýrði hugtakið heilsu og hvaða þættir hafa áhrif á hana, en meðal þeirra er byggða umhverfið. Hún fór síðan í gegnum hvernig tilteknar skipulagsáherslur í þéttbýli geta stuðlað að bættri líkamlegri, andlegri og félagslegri heilsu og aukið lífsgæði íbúa. Matthildur lagði áherslu á mikilvægi þess fyrir heilbrigði almennings, að flétta náttúruna, í öllum sínum myndum inn í byggða umhverfið. En rannsóknir á áhrifum náttúrunnar á heilsu manna benda til að verndun og styrking tengsla við náttúruna í þéttbýli geti haft hlutverki að gegna í að auka lífsgæði og bæta heilsu íbúa. Myndina af Matthildi í pontu tók Ragnar Hólm Ragnarsson.

Matsáætlun mislægra vegamóta við Leirvogstungu

Fyrir liggur tillaga að matsáætlun fyrir gerð mislægra vegamóta á Hringvegi við Leirvogstungu/Tungumela í Mosfellsbæ. Framkvæmdin er matsskyld skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Tillagan, sem unnin er undir verkstjórn Alta ehf. fyrir framkvæmdaraðila sem eru Ístak hf. og Leirvogstunga ehf., var kynnt á vef í tvær vikur frá og með 7. mars 2008 og hefur nú verið send Skipulagsstofnun til formlegrar umfjöllunar. Markmið framkvæmdarinnar er að auka öryggi vegfarenda á vegamótum Hringvegar og tengibrauta við byggð í Leirvogstungu og athafnasvæði á Tungumelum og að tryggja að vegamótin anni þeirri umferð sem væntanleg er frá hinum nýbyggðu hverfum beggja vegna Hringvegar. Í þessari tillögu að matsáætlun er staðsetning fyrirhugaðs framkvæmdarsvæðis og framkvæmdinni lýst. Þá kemur fram yfirlit um hvaða umhverfisþættir eru taldir verða fyrir áhrifum vegna framkvæmdarinnar og hvernig umfjöllun verður háttað í frummatsskýrslu. Þeir sem vilja koma á framfæri athugasemdum við tillögu að matsáætlun skulu senda þær til Skipulagsstofnunar fyrir 15. apríl n.k.

Stefnumótun ferðaþjónustu í Grundarfirði

Alta vinnur nú með Grundarfjarðarbæ að stefnumótun í ferðaþjónustu. Af því tilefni var haldinn opinn samráðsfundur með hagsmunaaðilum og áhugafólki um ferðaþjónustu í bæjarfélaginu þann 10. mars sl. í sal Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Markmið fundarins nú var að leiða fram hlutverk Grundfirðinga í ferðaþjónustu og framtíðarsýn á ferðaþjónustu og hlut samfélagsins í henni. Greind voru sóknarfæri fyrir hönd ferðaþjónustunnar sem atvinnugreinar, stillt upp leiðum til að gera framtíðarsýnina að veruleika og reynt að forgangsraða aðgerðum. Góð stemmning var á fundinum og hugur í fólki að efla ferðaþjónustuna enda styðja ferðaþjónusta og uppbygging samfélagsins hvort annað. Líflegar umræður spunnust á fundinum og bættist ríkulega í hugmyndasarpinn. Alta mun vinna úr efni fundarins og verða niðurstöður kynntar síðar. Gert er ráð fyrir að stefnumótunarvinnunni ljúki í apríl. Í febrúar var haldinn sambærilegur fundur með hagsmunaaðilum og áhugafólki um ferðaþjónustu staðarins til að greina stöðu ferðaþjónustunnar. 

Hugmyndasamkeppni um Vatnsmýri lokið

Þann 14. febrúar voru kynntar niðurstöður hugmyndasamkeppni um skipulag í Vatnsmýri. Margar áhugaverðar tillögur komu fram og óhætt að segja að vinningstillögurnar hafi vakið mikla athygli og umræðu, ekki síst tillaga Graeme Massies og félaga sem dómnefnd gerði hæst undir höfði. Tillögurnar má sjá á vef keppninnar, www.vatnsmyri.is. Alta átti verulegan þátt í keppnishaldinu frá upphafi. Skipulags- og byggingasvið Reykjavíkur fól Alta að annast undirbúning keppninnar á vordögum 2005 en þá var nýlega lokið alþjóðlegri hugmyndasamkeppni um miðbæ Akureyrar sem Alta annaðist einnig og þótti takast afar vel. Verk Alta í tengslum við Vatnsmýrarkeppnina voru einkum á fjórum sviðum:

  • Skipulagning keppninnar í upphafi.
  • Skipulagning og framkvæmd samráðs við almenning og hagsmunaaðila.
  • Keppnislýsing, keppnisgögn og vefur keppninnar. Alta lagði til ritara dómnefndar, sem annaðist ritstjórn framangreindra gagna og skiplagði störf dómnefndarinnar.
  • Aðstoð við kynningu niðurstaðna að lokinni keppni.

Í þessu umfangsmikla verkefni skipti ekki minnstu máli að allir sem að því komu, ekki síst dómnefnd, starfsfólk Skipulags- og byggingasviðs, starfsfólk ráðhúss, trúnaðamaður keppenda - og Alta - áttu afar gott samstarf.

Svanurinn: Mikil tækifæri á Íslandi

Þetta kom fram í rannsókn sem Alta gerði fyrir Umhverfisstofnun í tilefni af norrænum fundi um framtíð umhverfismerkisins Svansins. Fundurinn var haldinn á Hótel Nordica 20. október sl. og hann sóttu 40-50 aðilar frá öllum Norðurlöndunum sem sitja í stjórnum og nefndum á vegum norræna umhverfismerkisins Svansins. Birna Helgadóttir, ráðgjafi hjá Alta, kynnti niðurstöður rannsóknarinnar á fundinum. Rannsókn Alta byggir á viðtölum við fyrirtæki sem hafa Svansleyfi og fyrirtæki sem ekki hafa Svansleyfi.

Lesa meira...

Upp