Skýrsla um íbúafundi í Fjallabyggð

Dagana 17. og 18. september síðstaliðinn hafði Alta umsjón með íbúafundum í Fjallabyggð. Tilgangur fundanna var að fá fram samræðu um hvernig bæjarfélagið getur styrkt stöðu sína til að nýta þau tækifæri sem munu skapast við opnun Héðinsfjarðarganga og styrkja atvinnulífið á svæðinu. Á fundina á Siglufirði og í Ólafsfirði mættu samtals um 350 íbúar og voru þeir vel heppnaðir í alla staði. Í framhaldi af því hafa einhverjir íbúar hafist handa við að gera hugmyndir sínar um atvinnusköpun að veruleika. Bæjarstjórn vinnur nú frekar úr skilaboðum fundanna og markar stefnu um næstu skref. Skýrslu um íbúafundina er að finna á vef Fjallabyggðar, http://www.fjallabyggd.is/is/news/alta/.

Húsavík: Miðbæjar- og hafnarsvæði til skoðunar

Ráðgjafar Alta kynntu greiningu sína á skipulagsmálum miðbæjar- og hafnarsvæðis Húsavíkur, á opnum sveitarstjórnarfundi þann 19. júní sl. Greiningarvinnan var fyrsta skrefið í skipulagsvinnu fyrir þessi svæði og byggir á samráðsfundum með hagsmunaaðilum og opnum íbúafundi, nú á vordögum. Niðurstöður greiningarinnar er að finna í greinargerð sem hægt er að sækja á vef Norðurþings. Sveitarstjórn Norðurþings fékk Alta til að greina stöðu og möguleika í skipulagi miðbæjar- og hafnarsvæðis á Húsavík og hófst sú vinna í byrjun apríl. Greiningin var unnin með þátttöku hagsmunaaðila og fólst fyrsta skrefið í fundum með ýmsum hagsmunaaðilum á svæðinu. Fundað var með fulltrúum ferðaþjónustufyrirtækja, flutninga- og fiskvinnslufyrirtækjum, smábátasjómönnum, björgunarsveit og þjónustufyrirtækjum á miðbæjarsvæði næst hafnarsvæðinu, auk fundar með fulltrúum í hafnarstjórn, skipulags- og byggingarnefnd og umhverfis- og tækniráði Norðurþings. Á fundunum komu fram gagnlegar upplýsingar um stöðuna á hafnar- og miðbæjarsvæðinu og æskilega framtíðarþróun þessara svæða.

Yfirlýsing um ábyrgar fiskveiðar

Gefin hefur verið út yfirlýsing um ábyrgar fiskveiðar á Íslandi. Að yfirlýsingunni standa aðilar í íslenskum sjávarútvegi; Sjávarútvegsráðuneytið, Hafrannsóknastofnunin, Fiskistofa og Fiskifélag Íslands. Yfirlýsingin er liður í því að koma á framfæri upplýsingum um hvernig staðið er að fiskveiðum á Íslandi. Kröfur markaða um upplýsingar og staðfestingu á því að fiskur sé veiddur með ábyrgum hætti hafa aukist talsvert á undanförnum árum og er yfirlýsingin liður í að bregðast við því. Í yfirlýsingunni er farið yfir meginþætti íslensks fiskveiðistjórnunarkerfis og hvernig íslensk fiskveiðistjórnun stuðlar að ábyrgum veiðum og sjálfbærri nýtingu fiskistofna. Alta aðstoðaði Fiskifélag Íslands við gerð yfirlýsingarinnar. Yfirlýsinguna má nálgast á vef Sjávarútvegsráðuneytisins.

Sólarræsting fær Svansvottun

Birna, Steini og Daiva fagna SvansleyfinuÞjónustufyrirtækið Sólarræsting hefur fengið umhverfisvottun Svansins sem veitt er af Umhverfisstofnun. Þórunn Sveinbjarnardóttir umhverfisráðherra afhenti Þorsteini Ágústsyni framkvæmdastjóra fyrirtækisins vottorð þar um, við formlega athöfn í Iðnó þann 8.ágúst sl. Sólarræsting hefur síðan í haust unnið að því að byggja upp gæða- og umhverfisstjórnunarkerfi í starfseminni í samræmi við viðmiðunarreglur Svansins og hefur Alta aðstoðað Sólarræstingu í þerri vinnu. Sólarræsting ehf. er þjónustufyrirtæki sem býður fyrirtækjum, stofnunum og sveitarfélögum upp á þjónustu við reglulegar ræstingar og ýmis hreingerningaverkefni. Þórsteinn Ágústsson framkvæmdastjóri fyrirtækisins segir m.a. í grein í Viðskiptablaðinu 10 júlí 2007, “Við höfum strax fundið áhrifin af þessu. Það er ákveðinn hópur fólks sem er þegar vel meðvitaður um umhverfismál. Þetta fólk er farið að hafa samband við okkur og óska eftir þjónustu. Þá hefur þetta vottunarferli líka lyft okkur upp á hærra plan hvað allt skipulag varðar og gerir okkur kleift að stækka mun hraðar.” Svanurinn byggist á viðmiðunarkröfum sem taka til margra þátta á öllum lífsferli viðkomandi vöru eða þjónustu, bæði hvað varðar gæði og umhverfisáhrif. Svansmerkið er trygging neytenda fyrir gæðavöru sem skaðar umhverfið minna en aðrar vörur eða þjónusta til sömu nota. Gefnar hafa verið út viðmiðunarreglur fyrir fjölda vörutegunda og þjónustu, sjá m.a. á www.svanurinn.is. Á myndinni hér að ofan má sjá Birnu Helgadóttur ráðgjafa Alta fagna Svansleyfinu með Þórsteini Ágústssyni og Daivu Léliené starfsmönnum Sólarræstingar.

Gera kaffistofur lífið ánægjulegra?

Hjá Kaffistofum stúdenta í Háskóla Íslands er svarið já. Fyrirhugað er að gera nokkrar breytingar á rekstri og stefnu kaffistofanna í tengslum við opnun nýrrar kaffistofu í Háskólatorginu sem verið er að byggja. Við stefnumótun fyrir Kaffistofurnar var leitað aðstoðar Birnu Helgadóttur og Huldu Steingrímsdóttur hjá Alta ehf. Félagsstofnun stúdenta rekur Kaffistofur stúdenta og byggja hugmyndir um breytta stefnu m.a. á því að samfélagsleg ábyrgð verði grunntónninn í öllum rekstri kaffistofanna. Unnið var með þessar hugmyndir í stefnumótunarferlinu ásamt Hönnu Maríu Jónsdóttur, rekstrarstjóra Kaffistofanna. Nú liggur fyrir ný stefna fyrir kaffistofurnar. Í henni kveður við nýjan tón þar sem áhersla verður lögð á að kaffistofurnar geri háskólalífið ánægjulegra. Það er gert með alúðlegri þjónustu, ferskum og spennandi veitingum, gleðjandi verði, notalegu andrúmslofti og síðast en ekki síst mun samfélagslega ábyrgð verða sýnd í starfi kaffistofanna. Samfélagsleg ábyrgðin mun m.a. birtast í því að markvisst verður unnið að því að kaupa umhverfis- og siðgæðisvottaðar vörur og að taka mið af umhverfissjónarmiðum við val á umgjörð og umbúðum. Í haust verður unnið áfram að útfærslu stefnunnar ásamt hagsmunaaðilum og nýtt vörumerki og útlit kaffistofanna lítur dagsins ljós. Stúdentar og starfsfólk Háskólans geta þegar farið að hlakka til opnun nýs Háskólatorgs þar sem uppáhaldskaffihús þeirra verður opnað!

Upp