Samstarf um atvinnuþróun á nærsvæði Keflavíkurflugvallar

Þann 30. september 2008 undirrituðu Geir H. Haarde forsætisráðherra, Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra, Kristján L. Möller samgönguráðherra og fulltrúar sveitarfélaganna fimm á Suðurnesjum, Grindavíkurbæjar, Reykjanesbæjar, Sandgerðisbæjar, Sveitarfélagsins Garðs og Sveitarfélagsins Voga, í Þjóðmenningarhúsinu í Reykjavík, viljayfirlýsingu um samstarf um atvinnuþróun í nágrenni Keflavíkurflugvallar.

Samstarfið byggir á þeirri sérstöðu sem felst í nálægð alþjóðaflugvallarins, en umhverfis Keflavíkurflugvöll er eitt stærsta ónýtta landsvæði í nágrenni alþjóðaflugvallar í Evrópu og skilyrði til vaxtar og þróunar því einstök. Lykilatriði er að ríki og félög og stofnanir í þess eigu annars vegar og sveitarfélög hins vegar vinni saman að því að laða nýja fjárfesta að svæðinu. Reynsla erlendis frá sýnir að þannig geta alþjóðlegir flugvellir orðið mikilvægur aflvaki hagvaxtar. Í yfirlýsingunni kemur fram að stefnt skuli að gerð samstarfssáttmála þar sem þróunarsvæði verði skilgreint, afmörkuð verði sú atvinnustarfsemi sem laða eigi að svæðinu, ákveðið hvernig kostnaði og tekjum verður skipt og skipulagsmál samhæfð. Stefnt er að því að ljúka samningaviðræðum fyrir 1. janúar 2009. Til að halda utan um samningaferli næstu mánaða hefur verið ráðinn verkefnisstjóri, Björg Ágústsdóttir lögfræðingur og ráðgjafi hjá ráðgjafarfyrirtækinu Alta. Sjá hér texta viljayfirlýsingar og sérstaks yfirlits um meginatriði og forsendur.

Náttúruríkt umhverfi í þéttbýli - lykill að góðri lýðheilsu

Lýðheilsa hefur verið talsvert til umræðu hér á landi undanfarin misseri. Í grein sem Matthildur Kr. Elmarsdóttir skipulagsfræðingur skrifaði nýlega og birtist stytt í Sveitarstjórnarmálum er fjallað um tengsl lýðheilsu og skipulags og horft sérstaklega til þess hvernig hægt er að beita skipulagi til að stuðla að góðri heilsu íbúa þéttbýlis með því að bæta aðgengi að náttúrunni í sínum ólíku myndum. Sjá greinina hér.

Foreldrar og nemendur í stjórnun og starfsemi skóla

Þann 11. september 2008 var haldinn fulltrúaráðsfundur samtakanna Heimili og skóli, sem eru landssamtök foreldra grunnskólabarna. Fulltrúar víðs vegar af landinu ásamt stjórnarmönnum sóttu fundinn, sem haldinn var í Álftamýrarskóla, í tengslum við Menntaþing menntamálaráðuneytisins sem haldið var daginn eftir í Háskólabíói. Í brennidepli var ný menntastefna, sem grundvallast á nýrri löggjöf um leik-, grunn- og framhaldsskóla, auk laga um menntun og ráðningu kennara.

Lesa meira...

Borgríkið Ísland

Það má setja landfræðilegar upplýsingar fram með margvíslegum hætti og stundum geta óvenjuleg sjónarhorn verið áhugaverð. Á myndinni hér fyrir neðan hafa öll sveitarfélögin á Íslandi verið teygð og toguð þangað til flatarmál þeirra er í réttu hlutfalli við íbúafjölda. Þau fjölmennustu eru merkt á kortið til glöggvunar. Stuðst er við áætlun Hagstofunnar um fjölda íbúa sveitarfélaga þann 1. apríl 2008 en samkvæmt henni var mannfjöldi á landinu öllu 316.252. Þar sem landið er 103.000 ferkílómetrar koma 326 þúsund fermetrar í hlut hvers landsmanns. Það jafngildir ferhyrndum reit sem er 570 metrar á kant. Sjá hér PDF skjal með sömu mynd.

Sveitarfélög á Íslandi

Urriðaholt: Enn ein verðlaunatilnefning

Rammaskipulagið í Urriðaholti í Garðabæ hefur verið tilnefnt til svokallaðra Tibbalds verðlauna, sem Urban Design Group í Bretlandi hafa umsjón með. Rammaskipulagið var valið sem eitt af sex verkefnum til lokaúrslita, en það eru félagar í Urban Design Group eða skipulagshönnunarsamtökum Bretlands sem velja verkefni til úrslita. Úrslitakeppnin fer fram í London þann 17. september 2008, þar sem öll verkefnin verða kynnt. Sjá hér kynningu á Urriðaholti og öðrum verkefnum sem komust í lokaúrslit.

Upp