Yfirlýsing og andlitslyfting hjá G.RUN

Sjávarútvegsfyrirtækið Guðmundur Runólfsson hf í Grundarfirði hefur sett sér skýra gæðastefnu og einn af meginþáttum hennar er að engum aukefnum er bætt í vörur fyrirtækisins. Forsvarsmenn fyrirtækisins vildu koma skýrri yfirlýsingu um þetta til skila til viðskiptavina og fengu því Alta í lið með sér til að leggja á ráðin um hvernig það yrði best gert. Þróað var sérstakt merki sem fyrirtækið setur á vörur sínar ásamt upplýsingum um fyrirtækið og starfsemi þess, nýtt útlit var hannað og útbúinn nýr vefur þar sem upplýsingar um fyrirtækið koma fram á nokkrum tungumálum. Alta átti gott samstarf við H2 hönnun um útlitið og Islingua varðandi þýðingar. Öll dýrðin var síðan kynnt á sjómannadaginn, m.a. með áberandi auglýsingum í fjölmiðlum og mæltist vel fyrir.

Umhverfisvænir fjarfundir spara mikið fé og tíma

Við hjá Alta reynum að tileinka okkur einfaldar, handhægar og umhverfisvænar leiðir til að funda, halda námskeið eða fara á ráðstefnur. Þessu hafa viðskiptavinir okkar tekið eftir og við höfum miðlað þeim af reynslu okkar enda getur verið um gríðarlegan sparnað að ræða, ekki síst fyrir sveitarfélög og fyrirtæki á landsbyggðinni. Sem dæmi má nefna að Alta hélt á dögunum námskeið um umhverfismál fyrir innkaupafólk Fljótsdalshéraðs í gegnum fjarfundatækni og tveir starfsmenn Alta, annar í Reykjavík og hinn í Boston "fóru" á ráðstefnu sem haldin var í Ohio með því að horfa á og taka þátt í umræðum á netinu. Allt sparar þetta tíma, fé, fyrirhöfn og losun á koltvísýringi. Við erum vön því að halda fundi vegna verkefna sem við erum að vinna þar sem fundarmenn eru dreifðir um landið og jafnvel heiminn. Engan sérstakan búnað þarf annan en venjulega tölvu og gott netsamband.

Skipulag sem stefna og stjórntæki

Skipulag sem stefna og stjórntæki - framtíðarsýn með þátttöku íbúa er heiti fyrirlestrar sem Halldóra Hreggviðsdóttir hjá Alta hélt fyrir nemendur Umhverfisdeildar Landbúnaðarháskóla Íslands 6. maí. Landbúnaðarháskólinn og Alta hafa gert með sér samstarfssamning þar sem starfsfólk Alta tekur að sér að halda fyrirlestur um stefnumörkun og samráð fyrir nemendur í Landbúnaðarháskólanum. Skipulagsmál hafa víðtækari áhrif á umhverfi okkar en við gerum okkur oft grein fyrir. Hvernig að þeim er staðið hefur áhrif á rýmismyndun, samfélagsgerð, verðmæti lands, nýtingu auðlinda og lýðheilsu. Viðfangsefnið er að skapa áhugaverð, fjölbreytt og eftirminnileg svæði fyrir alla aldurshópa og tækifæri fyrir fjölbreytta atvinnustarfsemi.

Lesa meira...

Samráðsfundur Skipulagsstofnunar og sveitarfélaga um skipulagsmál

Matthildur Kr. Elmarsdóttir skipulagsfræðingur og Sigmar Metúsalemsson landfræðingur hjá Alta kynntu vinnu við aðalskipulag Norðurþings á árlegum samráðsfundi Skipulagsstofnunar og sveitarfélaga um skipulagsmál sem haldinn var í Keflavík 7. og 8. maí sl. Í aðalskipulagsvinnunni hefur verið lögð áhersla á greiningu náttúru, minja og landslags í dreifbýli sem grunn að stefnumörkun. Marmiðið er heilbrigð vistkerfi, sjálfbær auðlindanýting og fjölbreytt búsetulandslag. Einnig hefur verið lögð áhersla á að móta fallega bæjarmynd í miðbæ Húsavíkur með setningu skýrrar stefnu og skipulagsramma fyrir það svæði. Nánari upplýsingar um aðalskipulagsvinnuna í Norðurþingi er að finna á vef sveitarfélagsins, www.nordurthing.is. Glærur frá kynningunni má sjá hér.

Umhverfisupplýsingar – það borgar sig ekki að plata!

Það er fagnaðarefni hversu mörg fyrirtæki eru farin að leggja aukna áherslu á umhverfismál, sjálfbæra þróun og samfélagsábyrgð enda fjölmörg ónýtt tækifæri hér á landi. Ávinningur er ekki einvörðungu fyrirtækisins heldur einnig neytendanna, umhverfisins og samfélagsins. Auglýsingar og markaðsetning hvers konar með áherslu á umhverfismál endurspeglar m.a. þessar breytingar. Yfirlýsingar fyrirtækja og upplýsingar á umbúðum um umhverfisframmistöðu vöru eða þjónustu eru gott dæmi um það . Mikilvægt er að vanda til verka þegar fjallað er um umhverfisframmistöðu og tryggja áreiðanleika þeirra fullyrðinga eða upplýsinga sem settar eru fram. Of algengt er að fyrirtæki setji sjálf fram fullyrðingar um frammistöðu sýna eða tiltekinnar vöru, án þess að ljóst sé hvað stendur að baki. Dæmi um algengar fullyrðingar um umhverfiseiginleika vöru og þjónustu eru “græn”, “vistvæn”, “umhverfisvæn” o.fl. í þeim dúr. Í nýlegri kanadískri rannsókn kemur fram að fjöldi af “grænum” vörum í verslunum hafi aukist umtalsvert á síðustu árum og fullyrðingar um umhverfiseiginleika þeirra orðið fleiri og fjölbreyttari. Hið neikvæða er að stór hluti þeirra umhverfisfullyrðinga sem framleiðendur setja sjálfir fram um vörur sínar, virðast með einhverjum hætti misvísandi fyrir neytendur, ónákvæmar eða jafnvel í einhverjum tilfellum ósannar. Algengt er að ekki liggi fyrir aðgengilegar upplýsingar sem styðja við viðkomandi fullyrðingu. Fréttina má lesa hér: [http://planetark.org/wen/52454]. Niðurstöður rannsóknarinnar eru áminning um mikilvægi þess að vanda til verka og tryggja að innistæða sé fyrir þeim fullyrðingum sem settar eru fram um umhverfiseiginleika vöru og þjónustu. Trúverðugleiki og gegnsæi eru þar lykilatriði. Ef upplýsingar eru ónákvæmar eða ekki er tryggt að varan uppfylli þá fullyrðingu sem sett er fram til viðskiptavina, getur mögulega jákvæður ávinningur fljótt snúist upp í andhverfu sína, með neikvæðri umfjöllun og skaddaðri ímynd. Trúverðugasta og öruggasta leiðin fyrir fyrirtæki er að styðjast við viðurkennd umhverfismerki sem eru vottuð af þriðja aðila. Dæmi um slík merki eru Norræni Svanurinn og Evrópska Blómið. Í tilfellum þar sem framleiðendur setja sjálfir fram fullyrðingar, er mikilvægt að skýrt sé hvað átt er við og að fyrirtækið geti sýnt fram á með aðgengilegum og trúverðugum hætti að viðkomandi fullyrðing sé sönn. Í öllum tilfellum þarf starfsfólk fyrirtækisins að vera meðvitað um þá umhverfiseiginleika vörunnar sem um er að ræða og geta svarað spurningum þar um. Fræðsla og þekking til starfsfólks er því einnig mikilvæg.

Upp