top of page

Kostamat og staðarval

Farsælar ákvarðanir byggjast á góðum upplýsingum um það sem máli skiptir

Alta þekkir vel til þeirra gagna sem fyrir hendi eru og hvernig þeim er breytt í gagnlegar upplýsingar sem veita innsýn í forsendur ákvarðana. 

 

Við gerum fjölbreyttar greiningar á stöðu mála og forsendunum fyrirhugaðra verkefna. Jafnframt vinnum við kostagreiningar sem gagnast við ígrundaða ákvörðunartöku. Með því fæst yfirsýn sem getur skipt sköpun við staðarval og mótun framtíðarsýnar.

Dæmi um verkefni

Greining hagstærða

Greinum hagstærðir í tengslum við byggðaþróun, s.s. íbúafjölda, aldursdreifingu, tegundir húsnæðis og þéttleika. 

Greining staðaranda

Aðstoðum við greiningu á staðaranda og nýtingu hans við ímyndarsköpun í ferðaþjónustu og við skipulagningu eða hönnun svæða. Aðstoðum einnig við menningar- og umhverfistúlkun svæða, staða eða leiða.

Mat á skipulagskostum

Mat á skipulagskostum er liður í vönduðum undirbúningi fyrir skipulagsákvarðanir, bæði fyrir yfirvöld og íbúa. Við leggjum áherslu á myndræna framsetningu á kortum og teikningum.

Landslags- og sjónlínugreining

Við vinnum landslags- og sjónlínugreiningar í tengslum við hvers konar skipulagsvinnu og mat á umhverfisáhrifum.

989912.png
781382.jpg

Heading 3

Heading 3

Heading 3

Heading 3

bottom of page