top of page

Starfsfólk

Við viljum vera þekkt af góðum verkum sem leiða til jákvæðra breytinga.

Grunn-munnstur-26.png

Við höfum fjölbreyttan bakgrunn og reynslu, jafnt í námi sem starfi. 

Hjá okkur starfa skipulagsfræðingar, landfræðingar, arkitektar og verkfræðingar sem hafa löggildingu ráðherra í starfsgrein sinni skv. lögum nr. 8/1996 og eru á lista Skipulagsstofnunar yfir skipulagsráðgjafa. Við byggjum því á góðum grunni í glímu við verkefni sem krefjast góðrar yfirsýnar, frumlegrar nálgunar og fagmennsku.

Við viljum vita af góðu fólki sem hefur áhuga á að ganga til liðs við okkur. Ef þú vilt að við vitum af þér, sendu þá ferilskrá og aðrar upplýsingar sem máli skipta á starf@alta.is.

Sviss_og_Frakkland_júlí_2019-012_edited.
ÁRNI GEIRSSON

Ráðgjafi

Árni lauk doktorsprófi í vélaverkfræði frá Stanford háskóla árið 1990. Síðan þá hafa verkefni Árna verið mjög margvísleg, þ.m.t. þróun vara og hugbúnaðar, vélahönnun, tölfræðileg greining, vefsmíðar, mat og samval á verðbréfum og fjárfestingakostum, greining verðflökts á fjármálamörkuðum, gerð einkaleyfisumsókna og stjórnun í sprotafyrirtæki. Árni hefur einnig heimild til að starfa sem skipulagsráðgjafi skv. skipulagslögum.

Árni er stofnandi Alta og hefur starfað þar síðan 2003. Hann hefur einkum sinnt verkefnum sem snúa að skipulagsmálum og stefnumótun, þ.á.m. gerð skipulagsáætlana fyrir sveitarfélög og stjórnunaráætlana fyrir þjóðgarða. Árni hefur gott vald á landupplýsingakerfum og forritun og nýtir þessa þekkingu við greiningu á margvíslegum viðfangsefnum. Hann notar gjarnan opinn hugbúnað, svo sem QGIS, PostGIS, Geoserver og Python. Hann sér um að öll hugbúnaðarkerfi Alta gangi sem skyldi.

Árni er hefur gaman af hjólreiðum, annarri útiveru og ljósmyndun auk hvers kyns skapandi iðju.

S: 582 5003 // 897 9549
arni@alta.is

IMG_4034_edited_edited_edited.jpg
DRÍFA ÁRNADÓTTIR

Ráðgjafi

Drífa lauk MS gráðu í sjálfbærri borgarhönnun (e. Sustainable Urban Design) frá Arkitektaskólanum í Lundi 2017 og þar á undan BS gráðu í umhverfisskipulagi frá Landbúnaðarháskóla Íslands 2013. Í náminu lagði hún áherslu á mótun blandaðrar byggðar með vistvænum áherslum og sterkum staðaranda. MS verkefnið hennar fjallaði um borgarvæðingu úthverfis (e. Urbanize the Suburb) samhliða borgarlínunni. Áhersla var einnig lögð á gönguvænt umhverfi, leikvæn almenningssvæði fyrir fjölmenningarsamfélag og blágrænar ofanvatnslausnir. Í náminu þróaði Drífa einnig þekkingu sína og færni í hönnun, sjálfbærum lausnum, greiningarvinnu og myndrænni framsetningu. Mannlegur skali og heilsusamlegt borgarumhverfi er henni einnig hugleikið. 
 
Drífa hefur starfað hjá Alta síðan 2018. Í starfi sínu hjá Alta hefur hún unnið að fjölbreyttum skipulagsverkefnum í ólíkum skala, allt frá deiliskipulagi fyrir minni svæði upp í forsögn og rammaskipulag fyrir stærri hverfi s.s. Ásbrú og Blikastaðaland. 
 
Drífu finnst fátt skemmtilegra en að rölta um í borgum, bæjum og náttúrunni og fá innblástur og endurheimt. Einnig deilir hún miklum áhuga á vel hönnuðum og frumlegum leiksvæðum með sonum sínum. Drífa er sérstaklega veik fyrir svæðum í nálægð við vatn og sjó og líður hvergi betur en í sundi! 

S: 582 5018​
drifa@alta.is

Eric_við_Kleifarvatn_-_30.01_edited.jpg
Eric Holding

Ráðgjafi

Eric er staðarhönnuður (place strategist), borgarhönnuður, arkitekt og stjórnunarráðgjafi. Hann hefur sérhæft sig í mótun framtíðarsýnar og stefnu fyrir þróun staða byggt á sérstöðu þeirra. Eric hefur langa reynslu af því að leiða stór verkefni í byggðaþróun, rammaskipulagi, borgarhönnun og staðarmörkun víða um heim, auk ritstarfa og rannsókna.


Eric lauk arkitektanámi í Bretlandi og Bandaríkjunum, er með mastersgráðu í miðlunarfræðum og stjórnunarráðgjöf frá Grenoble í Frakklandi. Síðan 2006 hefur hann unnið að fjölbreyttum verkefum m.a. við uppbyggingu á Battersea Power Station í London - sem er eitt stærsta umbreytingarverkefni í Evrópu á síðustu árum. Þar vann hann fýsileikakönnun, kom að staðarhönnun og rammaskipulagsgerð o.fl. Hann hefur starfað víða um lönd, en hér hefur hann unnið að verkefnum víðsvegar um landið með Alta síðan 2004. Eric var einn af aðalhönnuðum rammaskipulags Urriðholts í Garðabæ, sem Alta verkstýrði. Skipulagið hefur fengið fjölda verðlauna.


Eric býr í London, en kemur reglulega til Íslands. Þess á milli nýtum við okkur fjarvinnutækni til samskipta. Utan vinnu nýtur hann samveru með fjölskyldu og vinum, góðrar tónlistar og þess að ferðast til framandi staða með fjölskyldunni.

S: 582 5000
eric@alta.is

halldora_c.jpg
HALLDÓRA HREGGVIÐSDÓTTIR

Framkvæmdarstjóri og ráðgjafi

Halldóra er framkvæmdastjóri og stofnandi Alta. Hún hefur MS gráður í hagverkfræði og jarðfræði frá Stanford háskóla og BS gráðu í jarðfræði frá Háskóla Íslands. Halldóra er einnig skipulagsráðgjafi skv. skipulagslögum og hefur lokið prófi sem leiðsögumaður. 

Halldóra er reyndur sérfræðingur á sviði skipulags- og umhverfismála, samráðs, rekstrar og breytingastjórnunar og starfar sem ráðgjafi á þessum sviðum auk þess að sinna framkvæmdastjórn. Hún hefur  viðamikla reynslu af þróun sjálfbærrar byggðar, gerð rammaskipulags, s.s. rammaskipulags Urriðaholts, sem hún leiddi, skipulagi og innleiðingu á blágrænum ofanvatnslausnum og öðrum náttúrurænum lausnum (e. nature based solutions), umhverfismati, aðlögun að loftslagsbreytingum, skipulagi verndarsvæða, þjóðgarða og UNESCO svæða. 

 

Áður en hún stofnaði Alta 2001, starfaði hún m.a. sem sviðsstjóri hjá Skipulagsstofnun við mat á umhverfisáhrifum og sem ráðgjafi á sviði verkfræði, skipulags-, umhverfis- og rekstrarmála og breytingarstjórnunar fyrir fyrirtæki, sveitarfélög og stofnanir.
 
Halldóra ver sem flestum stundum með fjölskyldu og vinum, gjarnan utandyra. Þar skipa göngu- og fjallaferðir og garðyrkja stóran sess auk forvitni um lönd og lýð - ævintýralegt skiptinemaár í Mexíkó. Jarðvegur, landfræði, náttúrufræði, matreiðsla, lestur og prjónaskapur eru einnig ofarlega á vinsældalistanum. 

 

S: 582 5007 // 899 9549
halldora@alta.is

Fimmvörðuháls_edited.jpg
HALLDÓRA HRÓLFSDÓTTIR

Ráðgjafi

Dóra lauk MUP gráðu í skipulagsfræði frá McGill háskóla í Montreal í Kanada árið 2008. Hún hefur einnig lokið BA gráðu í stjórnmálafræði og frönsku frá Háskóla Íslands. Í mastersnáminu skoðaði Dóra sérstaklega samþættingu landnotkunar- og samgönguskipulags og hvernig megi ýta undir vistvæna ferðamáta í borgum. Að námi loknu starfaði hún í ár hjá verkfræðifyrirtæki í Montreal við samgönguskipulag og dvaldi svo í ár í Lúanda, höfuðborg Angóla í Afríku sem ráðgjafi hjá frjálsum félagasamtökum, sem vinna að stefnumótum og verkefnum tengdum fátækt í borgum landsins.

Eftir að Dóra fluttist aftur heim 2012 starfaði hún sem verkefnisstjóri hjá skipulagsfulltrúanum í Reykjavík þar sem hún kom að gerð samgöngukafla Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030, ásamt hverfisskipulagi og hinum ýmsu ramma- og deiliskipulagsáætlunum. Árið 2018 starfaði Dóra sem skipulagsfulltrúi Faxaflóahafna sf. í afleysingum þar til hún hóf störf hjá Alta þar sem hún sinnir einkum verkefnum á sviði skipulagsmála.

Auk skipulags- og umhverfismála hefur Dóra mikinn áhuga á ferðalögum jafnt innan lands sem utan og útivist svo sem náttúruhlaupum, hjólreiðum, gönguskíðum og snjóbrettaiðkun.

S: 582 5000
dora@alta.is

IMG_9500minni_edited.jpg
HERBORG ÁRNADÓTTIR

Ráðgjafi

Herborg lauk BA gráðu í arkitektúr frá Listaháskóla Íslands árið 2011 og MS gráðu í landfræði frá Háskóla Íslands vorið 2014 með áherslu á mannvistarlandfræði. Lokaverkefni Herborgar fjallaði um samband lýðheilsu og skipulags í gegnum hugtakið göngufærni (e.walkability). Hún stofnaði borgarrannsóknarhópninn Borghildi sem rannsakaði borgarrými á árunum 2010-2013.

Herborg hefur starfað í skipulagsmálum frá útskrift og unnið að margs konar verkefnum hjá Alta um allt land. Hún hefur mikla reynslu í gerð landfræðilegra greininga auk skipulagshönnunar og mest unnið í stefnumótun og greiningum, sérstaklega á stigi svæðis-, aðal- og rammaskipulags. Hún hefur jafnframt sérhæft sig í myndrænni framsetningu og kortagerð með fjölbreyttum miðlum, bæði með notkun landupplýsingakerfa en líka teikningu, umbroti og grafískri vinnu.

 

Herborg vinnur einnig sem sjálfstætt starfandi teiknari, sjá www.herborgdraws.com

Herborg hefur gaman að því að njóta stundarinnar með vinum og fjölskyldu, fara í göngutúra og kynnast nýjum stöðum, hlaupa eftir börnunum sínum og elda (og borða) góðan mat.

S: 582 5000
herborg@alta.is

Kristborg.jpeg
KRISTBORG ÞRÁINSDÓTTIR

Ráðgjafi

Kristborg lauk meistaraprófi í umhverfisfræði og sjálfbærnivísindum frá háskólanum í Lundi árið 2022 þar sem áhersla var lögð á skörun samfélagslegra og umhverfislegra áskorana og lausnir við þeim. Þar á undan lauk hún BS gráðu í sálfræði og viðbótardiplóma í lýðheilsuvísindum. Í námi sínu þróaði Kristborg þekkingu sína meðal annars á loftslagsmálum, samráði, stefnumótun, náttúrumiðuðum lausnum og notkun landupplýsinga. Meðfram námi vann Kristborg verkefni á borð við úttekt á úrgangsmeðhöndlun fyrirtækis, vistvæn innkaup og endurúttekt grænna skrefa. Einnig tók hún þátt í rannsóknarverkefni um aðgerðir til að ná loftslagsmarkmiðum sveitarfélags, með áherslu á samgöngur og landnotkun.

 

Kristborg hefur áhuga á hreyfingu og útiveru. Henni finnst skemmtilegast að ferðast um Ísland, vera í útilegu og löngum gönguferðum. Einnig hefur hún gaman af handavinnu og skemmtilegum íslenskum orðum og orðatiltækjum.

Kristjana.jpg
KRISTJANA DANÍELSDÓTTIR

Skrifstofustjóri

Kristjana hefur yfirumsjón með skrifstofunni okkar og passar að allt gangi smurt í amstri dagsins. Hún sér um símsvörun, móttöku, innkaup, bókhald, ýmsa stoðvinnu, er öryggisvörður Alta og síðast en ekki síst sér hún um að ávallt sé holl næring til staðar fyrir starfsfólk og gesti.  

 

Kristjana er lífsglöð með eindæmum og á stóran þátt í góðum starfsanda sem ríkir hjá Alta. Hún hóf störf hjá Alta í ársbyrjun 2006.  

 

Kristjana veit fátt betra en að fara í góðan göngutúr.

S: 582 5020 // 690 9057
kristjana@alta.is

190821 Matta 2_edited_edited.jpg
MATTHILDUR KR. ELMARSDÓTTIR

Ráðgjafi

Matthildur hefur MSc gráðu í skipulagsfræði frá University of Toronto í Kanada og Postgraduate Diploma í bæjarhönnun (urban design) frá Oxford Brookes University í Englandi. Hún hefur einnig lokið uppeldis- og kennslufræði frá Háskóla Íslands. Matthildur hefur mikinn áhuga á tengslum skipulags og lýðheilsu, á landslagi sem auðlind og hvernig styrkja megi staðaranda og ímynd staða og svæða, í þeim tilgangi að styðja við samfélag og atvinnulíf.

Matthildur hóf störf hjá Alta haustið 2006 en hafði áður starfað sem sérfræðingur í skipulagsmálum hjá Skipulagsstofnun og Akureyrarbæ og kennt við Háskóla Íslands. Hjá Alta hefur hún leitt fjölbreytt verkefni á öllum skipulagsstigum og á sviði umhverfismats áætlana. Sem dæmi stýrði Matthildur og mótaði nálgun við Aðalskipulag Norðurþings 2010-2030, Svæðisskipulag Snæfellsness 2014-2026 og Svæðisskipulag Dala, Reykhóla og Stranda 2018-2030 en fyrrnefnda svæðisskipulagið fékk Skipulagsverðlaunin 2014.​ Matthildur ritaði bæklinginn Stefnumótandi skipulagsgerð og mörkun svæða sem Alta gaf út árið 2015 og kafla um svæðisskipulag Snæfellsness í bókina „Mainstreaming Landscape Through the European Landscape Convention: Concept, Policy and Practice“ sem kom út hjá Routledge árið 2016.

Matthildur elskar íslensku, frönsku og fleiri tungumál. Átthagar er uppáhalds íslenska orðið hennar og henni finnst vinna sín snúast um þá.

S: 582 5011 // 895 1622
matthildur@alta.is

thora1.jpg
ÞÓRA KJARVAL

Ráðgjafi

Þóra lauk BA námi í arkitektúr frá Listaháskóla Íslands vorið 2005 og var í fyrsta hópi nemenda skólans sem luku námi í arkitektúr frá LHÍ. Að loknu BA námi starfaði Þóra á arkitektastofu í miðbæ Reykjavíkur í eitt ár en hélt síðan til Skotlands og lagði stund á framhaldsnám í arkitektúr við Edinburgh College of Art þaðan sem hún útskrifaðist vorið 2009 með Dip.Arch. gráðu - RIBA Part 1 og Part 2, með borgarhönnun sem sérgrein. Þóra er einnig löggildur mannvirkjahönnuður. Auk þessa hefur hún einnig lært markaðsfræði og almannatengsl við Háskólann í Reykjavík og sótt námskeið þar í verkefnisstjórnun.

Þóra starfaði í nokkur ár við skipulagsmál á skipulags- og byggingardeild Kópavogs, áður en hún hóf störf hjá Alta.

Meðfram námi vann Þóra fjölbreytt störf, meðal annars sem kokkur á veitingastöðum í Reykjavík og á Hólmavík og sem verslunarstjóri kaffihúss í miðbæ Reykjavíkur.

Helstu áhugamál Þóru eru líkamsrækt, ferðalög, gróðurrækt og matseld. Hún æfir ýmsar íþróttir hjá bardagaklúbbnum Mjölni og hefur lagt stund á bardagalistir, bæði Tae Kwon Do og brasilískt Jiu Jitsu í gegnum árin.

S: 582 5008
thora@alta.is

bottom of page