SKIPULAG OG UMHVERFI

Skipulag og umhverfi

Skipulag gegnir mikilvægu hlutverki í umhvefismálum og mótun framtíðarsýnar.

Við leggjum áherslu á að skipulag sé tæki til að ná fram markmiðum sveitarstjórna í atvinnu- og byggðaþróun en einnig í umhverfismálum, s.s. viðbrögðum við loftslags-breytingum.

Svæðisskipulag

Stefnumótandi áætlun nokkurra sveitarfélaga þar sem sett er fram sameiginleg framtíðarsýn og markmið til að ná þeirri sýn fram.

 

Aðalskipulag

Stefna sveitarfélags til að stuðla að hagkvæmri og vistvænni þróun umhverfis, atvinnu og byggðar.

Rammaskipulag

Rammaskipulag er skipulag hverfa eða bæjarhluta þar sem lagðar eru meginlínur um framtíðarþróun svæðisins.

Deiliskipulag

Nær til hverfishluta eða húsaþyrpingar sem myndar heildstæða einingu. Þar eru sett fram ákvæði um yfirbragð byggðar, byggingar og umhverfi.

Stafrænt skipulag

Með stafrænu skipulagi eru skipulagsuppdrættir lifandi gögn, landupplýsingar, sem auka mikið nýtingarmöguleika skipulagsuppdrátta.

Blágrænar ofanvatnslausnir

Með blágrænum ofanvatnslausnum nýtum við leiðir náttúrunnar við meðferð ofanvatns innan byggðar. 

Umhverfismat

Umhverfismati er ætlað að stuðla að því að tekið sé tillit til umhverfissjónarmiða við mótun stefnu eða áætlunar. 

Verndarsvæði

Verndun náttúru- og menningararfs svæðis og stuðla um leið að eflingu nærsamfélags þess.

Loftslagsmál

Baráttan við loftslagsbreytingar er mikilvægt og flókið viðfangsefni sem teygir anga sína víða

Sími 582 5000

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter

Alta

Ármúla 32

108 Reykjavík

Ísland

Kt. 630401-3130