Stefnumótun og sóknarfæri

Flest verkefni okkar fela í sér stefnumótun af einhverju tagi. Gott samráð við hagsmunaaðila er lykilatriði.

Við leggjum áherslu á að stefnumótunarferlið sé lagað að þörfum hvers og eins. Við leggjum áherslu á gott samráð, skýra stefnu, markvissa innleiðingu og að eftir liggi raunverulegt hjálpartæki við ákvarðanatöku. 

Stefnumótun

Gott stefnumótunarferli með farsælu samráði er lykilatriði til að stefnan nýtist til framtíðar. 

 

Mörkun svæða

Lýsir þeirri upplifun sem svæði býður upp á, s.s. út frá sérkennum í umhverfi og menningu og þjónustu.

Byggðaþróun

Ráðgjöf sem snýr að svæðisbundinni stefnumótun, s.s. svæðisskipulögum og sóknaráætlunum.

Ferðamannastaðir

Stefnumótun í ferðamálum og skipulagningu ferðamannastaða sem byggir á greiningu á staðaranda og sérstöðu hvers svæðis.

Matarstefna

Hvort sem á að gera mat úr auðlindum eða búa til auðlindir úr mat þá þarf að greina hvaða tækifæri eru til staðar og hvernig megi nýta þau á sjálfbæran hátt.

Samráð

Reynslan segir okkur að markvisst og árangursríkt samráð og samstarf sé ein lykilforsenda farsælla ákvarðana. 

Námskeið

Við hjá Alta bjóðum almenn og sérsniðin námskeið m.a. um samráð og íbúaþátttöku.