top of page

Verkefni

Grunn-munnstur-05.png

Björgun - umhverfismat

Alta vann mat á umhverfisáhrifum vegna fyrirhugaðrar landfyllingar og hafnar við Álfsnesvík.

Verkefnið var unnið fyrir Björgun sem sérhæfir sig í framleiðslu steinefna til mannvirkjagerðar en fyrirtækið þarf að flytja starfsemi sína frá Sævarhöfða í Reykjavík. Hluti af verkefninu var staðarvalsgreining þar sem sex mögulegir valkostir voru skoðaðir. Samhliða vann Alta með Björgun, Reykjavíkurborg og Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu að breytingum á aðalskipulagi Reykjavíkur og svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins, auk þess að vinna nýtt deiliskipulag fyrir Álfsnesvík.

bottom of page