top of page

Verkefni

Grunn-munnstur-05.png

Umhverfis- og loftslagstefna Fjarðarbyggðar

Við hjálpuðum Fjarðarbyggð að vinna umhverfis- og loftslagsstefnu fyrir sveitarfélagið til ársins 2040.

Stefnunni, sem nú er í umsagnarferli, er ætlað að varpa ljósi á núverandi stöðu í umhverfismálum, setja fram markmið í anda heimsmarkmiða Sameinuðuþjóðanna og móta leiðir til að ná þeim markmiðum.
Umhverfis- og loftslagsstefnan er liður í að skipuleggja nýtingu náttúruauðlinda í Fjarðabyggð og hvernig megi nýta á sem sjálfbærastan hátt vistkerfi náttúruauðlindanna. Aðalskipulag Fjarðabyggðar leikur veigamikið hlutverk en jafnframt er mikilvægt að fyrirtæki og einstaklingar tileinki sér sjálfbæra nálgun í sínum störfum og daglega lífi.

bottom of page