top of page

Grundarfjarðarbær mótar stefnu í ferðaþjónustuBæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar samþykkti þann 8. júní 2009 stefnu í ferðaþjónustu. Upphaf stefnumótunarvinnunnar má rekja til aðgerða bæjarstjórnarinnar og ákvörðunar um að verkefnið yrði einn liður í mótvægisaðgerðum vegna almennrar skerðingar á aflaheimildum. Með því vildi bæjarstjórn bregðast við og kortleggja, með markvissum hætti, möguleika byggðarlagsins til eflingar ferðaþjónustu sem atvinnugreinar. Markmið ferðaþjónustustefnu er að hún stuðli að vexti ferðaþjónustu í bænum, að auknu samstarfi í greininni og auknu samstarfi milli ferðaþjónustuaðila og bæjarins – auk samstarfs á stærra svæði.

Alta aðstoðaði Grundarfjarðarbæ við mótun stefnunnar og sá Björg Ágústsdóttir, í Grundarfjarðarútibúi Alta um verkefnisstjórn, en auk hennar vann Hulda Steingrímsdóttir hjá Alta að verkefninu. Á liðnu ári voru haldnir opnir samráðsfundir með áhugasömum bæjarbúum, ferðaþjónustuaðilum og fleirum. Alta stýrði fundunum og vann að mótun stefnunnar, m.a. úr þeim efnivið sem fékkst af samráðsfundunum, auk þess sem fulltrúar bæjarins og ferðaþjónustuaðilar lögðu í framhaldi af samráðsfundum, sitt af mörkum til vinnunnar. Hlutverk bæjarins í ferðaþjónustu var skilgreint og mótuð framtíðarsýn um uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu. Skilgreindar voru þrjár meginstoðir stefnunnar og markmið sett um hverja stoð. Lögð er áhersla á umhverfisvæna ferðaþjónustu, með því að nýta og byggja á náttúrugæðum svæðisins, sögu og menningu á sjálfbæran hátt.

Ennfremur er stefnt að því að byggja upp barnvæna ferðaþjónustu, með góðri aðstöðu og tækifærum fyrir barnafjölskyldur á ferðalagi og í þriðja lagi verður hvatt til þess að veita persónulega þjónustu, með áherslu á gæði umfram magn. Þessar áherslur eiga það sammerkt að þær geta fallið að þegar samþykktri stefnu bæjarins og menningu staðarins. Stefnunni er skipt niður í þætti og markmið sett fyrir hvern þátt, með skilgreindar leiðir að markmiðum stefnunnar og aðgerðir settar fram í ítarlegri aðgerðaáætlun, sem er hluti stefnunnar. Efling ferðaþjónustu er samstarfsverkefni Grundarfjarðarbæjar og aðila í ferðaþjónustu og er stefnt að auknu samstarfi þessara aðila. Ferðaþjónustustefna á að nýtast bæjarstjórn til ákvarðanatöku og væntingar eru einnig um að hún stuðli að aukinni þekkingu á mikilvægi greinarinnar og tækifærum. Sjá hér fréttatilkynningu Grundarfjarðarbæjar dags. 9. júní 2009 um samþykkt ferðaþjónustustefnunnar. Sjá hér stefnuna sjálfa.

bottom of page