Byggðaþróun

Alta aðstoðar við að móta áætlanir um nýtingu landgæða og þróun byggðar

Ráðgjöfin snýr m.a. að svæðisbundinni stefnumótun, s.s. svæðisskipulögum og sóknaráætlunum. Slíkar áætlanir geta verið með ýmsu móti - mestu skiptir að finna einfaldar og árangursríkar leiðir.

Sérkenni svæðis

Mikilvægt er að fá yfirlit yfir sérkenni svæðis m.t.t. auðlinda, sögu, staðaranda og menningar. Á grunni þess er hægt að greina tækifæri til atvinnuþróunar og eflingar byggðar, móta mark svæðis og móta stefnu í framhaldi af því.

Kortlagning

Yfirlitið fæst m.a. með kortlagningu og lýsingu á sérkennum svæðisins. Það má setja fram sem „Atlas“ (kortabók) eða vefsjá. Með slíkri framsetningu eru gögn gerð aðgengileg almenningi til ýmissa nota.

Samráð og samvinna

Samráð við íbúa og aðra hagsmunaaðila skiptir miklu máli. Það getur falið í sér samræðu um hagsmuni og sjónarmið og náð fram niðurstöðu sem almenn sátt ríkir um.

Stefnumótandi skipulag

Í tilviki stefnumótandi skipulagsáætlana beinast sjónir fyrst og fremst að skipulagsmálum og hvernig þau geta stuðlað að framtíðarsýn og markmiðum um þróun atvinnulífs og byggðar.

Tengd verkefni

Aðalskipulag Vestmannaeyja

Aðalskipulag Seltjarnarness

Miðbær Akureyrar - Rammahluti aðalskipulags

Miðbær Húsavíkur - Rammahluti aðalskipulags

Aðalskipulag Norðurþings

Aðalskipulag Grundarfjarðar

Aðalskipulag Eyja- og Miklaholtshrepps

Brú yfir Fossvog

Hugmyndasamkeppni um miðbæ Akureyrar

Hugmyndasamkeppni um skipulag Vatnsmýrarinnar

Sími 582 5000

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter

Alta

Ármúla 32

108 Reykjavík

Ísland

Kt. 630401-3130