top of page

Byggðaþróun

Alta aðstoðar við að móta áætlanir um nýtingu landgæða og þróun byggðar

Ráðgjöfin snýr m.a. að svæðisbundinni stefnumótun, s.s. svæðisskipulögum og sóknaráætlunum. Slíkar áætlanir geta verið með ýmsu móti - mestu skiptir að finna einfaldar og árangursríkar leiðir.

Sérkenni svæðis

Mikilvægt er að fá yfirlit yfir sérkenni svæðis m.t.t. auðlinda, sögu, staðaranda og menningar. Á grunni þess er hægt að greina tækifæri til atvinnuþróunar og eflingar byggðar, móta mark svæðis og móta stefnu í framhaldi af því.

Kortlagning

Yfirlitið fæst m.a. með kortlagningu og lýsingu á sérkennum svæðisins. Það má setja fram sem „Atlas“ (kortabók) eða vefsjá. Með slíkri framsetningu eru gögn gerð aðgengileg almenningi til ýmissa nota.

Samráð og samvinna

Samráð við íbúa og aðra hagsmunaaðila skiptir miklu máli. Það getur falið í sér samræðu um hagsmuni og sjónarmið og náð fram niðurstöðu sem almenn sátt ríkir um.

Stefnumótandi skipulag

Í tilviki stefnumótandi skipulagsáætlana beinast sjónir fyrst og fremst að skipulagsmálum og hvernig þau geta stuðlað að framtíðarsýn og markmiðum um þróun atvinnulífs og byggðar.

_Skútustaðahreppur_og_Þingeyjarsveit_
Stefnukort-drs.png
Yfirlitskort-03-01.png

Tengd verkefni

Aðalskipulag Grundarfjarðar

Íbúasamráð við gerð þróunaráætlunar Keflavíkurflugvallar

Skaftafell - Skipulagsforsögn og framtíðarsýn

Svæðisskipulag Snæfellsness

Svæðisskipulag Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar

Forverkefni vegna svæðisskipulagsgerðar fyrir Suðurland

Katla UNESCO Global Geopark

Forsendugreining fyrir þróunaráætlun KADECO

Þróunarsvæði KADECO við Keflavíkurflugvöll

Deiliskipulag við Kolgrafarfjörð

Íbúðarhúsnæði á Húsavík

bottom of page