Deiliskipulag

Deiliskipulag nær til hverfishluta eða húsaþyrpingar sem myndar heildstæða einingu

Í deiliskipulagi eru sett fram ákvæði um yfirbragð byggðar, byggingar og umhverfi fyrir hverfishluta eða húsaþyrpingu.

Mikilvægt er að skoða vel samhengi bygginga og rýmisins á milli þeirra svo það sé mannlegt og hugað að þörfum þeirra sem nota það. Nýting lands, ásýnd  og umhverfisáhrif skipta miklu máli.

Rýmið á milli húsanna

Í deiliskipulagi er mótuð stefna um fyrirkomulag bygginga, aðgengi og opin rými. Það ræður úrslitum um það hvernig íbúar upplifa nærumhverfið og nærsamfélagið. Deiliskipulag þarf að bjóða upp á útfærslu í áhugaverðri byggingarlist og aðlaðandi rýmum milli húsanna, bæði göturými og torg.

Gæði byggðarinnar

Í deiliskipulagi er brugðist við staðháttum og reynt að gera sem mest úr því sem þeir hafa að bjóða. Þar getur verið um að ræða aðgang að náttúru, áhugaverðar sjónlínur, skjól fyrir vindum og samneyti íbúa.

Tengd verkefni

Deiliskipulag Garðahverfis í Garðabæ

Deiliskipulag við Kirkjufell og Kirkjufellsfossa

Deiliskipulag við Kolgrafarfjörð

Brú yfir Fossvog

Deiliskipulagsgerð í Urriðaholti

Skaftafell - Skipulagsforsögn og framtíðarsýn

Deiliskipulagsgerð fyrir Vestmannaeyjabæ

Deiliskipulag Kauptúns í Garðabæ

Yfirsýn um skipulagsáætlanir og skipulagsmál

Skipulagsráðgjöf fyrir Vestmannaeyjabæ

Sími 582 5000

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter

Alta

Ármúla 32

108 Reykjavík

Ísland

Kt. 630401-3130