top of page

Umhverfismat

Umhverfismati er ætlað að stuðla því að tekið sé tillit til umhverfissjónarmiða við mótun stefnu eða áætlunar og við útfærslu framkvæmda

Við hjá Alta höfum áratugareynslu af mati á umhverfisáhrifum, námskeiðshaldi því tengdu og höfum komið að gerð leiðbeininga í því efni fyrir Skipulagsstofnun. 

 

Við leggjum áherslu á markvisst matsferli, vinsun á mikilvægustu umhverfisþáttunum og gott samstarf við lykil hagsmunaaðila.

Umhverfismat áætlana

Matið felst í að gera grein fyrir líklegum áhrifum áætlunar á einstaka umhverfis- og samfélagsþætti og síðan þá alla í heild sinni.

 

Mikilvægt er að samtvinna matið við forsendugreiningu og stefnumótun til að forðast tvíverknað og tryggja að matið nýtist sem best við ákvarðanatöku

Umhverfismat framkvæmda

Mati á umhverfisáhrifum framkvæmda er ætlað að draga eins og kostur er úr neikvæðum áhrifum þeirra.  

Við mat á umhverfisáhrifum er góð yfirsýn og skilningur á heildar samhengi framkvæmdar og umhverfis gríðarlega mikilvægt til að tryggja sem hagfelldasta útkomu fyrir umhverfi og samfélag. Samspil við skipulagsáætlanir og stefnumörkun stjórnvalda er einnig mikilvægur þáttur að horfa til. ​

Landupplýsingar og umhverfismat
Landupplýsingar og umhverfismat
Vefsjá - greiningar - umhverfismat

Tengd verkefni

Brennslu- og orkunýtingarstöð í Vestmannaeyjum

Hafsvæði í Fjarðabyggð

Deiliskipulagsgerð fyrir Vestmannaeyjabæ

Efnistaka af hafsbotni

Höfuðborgarsvæðið - umhverfismat

Björgun - umhverfismat

Brú yfir Fossvog

Efnistökusvæði á hafsbotni í Fjarðabyggð

bottom of page