Kort og vefsjár

Kort geta skipt sköpum þegar kemur að því að meta stöðu mála og kynna flóknar upplýsingar á einfaldan hátt

Kortagerð er frábær leið til að greina eiginleika svæðis og skýra stefnu sem tengist umhverfi og byggð. Hröð þróun í gerð vefsjáa hefur einnig opnað nýja möguleika í gagnvirkri kortagerð á rafrænu formi.

Nýting í verkefnum

Alta nýtir kortagerð og vefsjár markvisst í verkefnum sínum. Bæði til þess að greina stöðu, skýra stefnu en einnig til lifandi samráðs við almenning, s.s. við skipulagsgerð. 

 

Við erum alltaf að leita að nýjum leiðum til að auka skilning viðskiptavina okkar og almennings á eiginleikum landslags og byggðar. Þar spilar kortagerð og myndræn framsetning stórt hlutverk.

 

Alta hefur útbúið opna vefsjá fyrir allt landið með upplýsingum sem tengjast landnotkun og skipulagi, sjá www.vefsja.is.

Tengd verkefni

Auðlindir ferðaþjónustunnar

Höfuðborgarsvæðið - Greiningar og vefsjá

Hafsvæði í Fjarðabyggð

Aðalskipulag Eyja- og Miklaholtshrepps

Kortagerð - útivist og örnefni

Efnistökusvæði á hafsbotni í Fjarðabyggð

Aðalskipulag Vestmannaeyja

Græna netið í Reykjavík

Þjónustukort Byggðastofnunar

Efnistaka af hafsbotni

Vefsja.is

Sími 582 5000

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter

Alta

Ármúla 32

108 Reykjavík

Ísland

Kt. 630401-3130